Διαμερίσματα

Καθένα από τα 9 πολυτελή διαμερίσματα του Troias Residences είναι μια πρόσκληση σε ένα ταξίδι ζωής. Καταλαμβάνοντας διαφορετικές επιφάνειες, ανταποκρίνονται σε όλες τις ανάγκες και προσδοκίες.
Terranord
Πληροφορίες
Τηλ: (+30) 210 8181 562
© 2024 Troias Residences. All rights reserved.